Tình hình Kinh tế Phú Quốc năm 2019

Tình hình Kinh tế Phú Quốc năm 2019

 

Toàn cảnh tình hình kinh tế Phú Quốc năm 2019 với nhiều chuyển biến tích cực trong bối cảnh toàn thị trường có nhiều biến không ổn định.

1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 27.197 tỷ đồng, tăng 12,05% so với cùng kỳ, vượt 2% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ở các khu vực I (nông – lâm nghiệp – thuỷ sản) tăng 9,08% so cùng kỳ, vượt 2,19% so với kế hoạch. Khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 12,69%, vượt 1,96% kế hoạch.

2. Thương mại – du lịch và dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 46.650 tỷ đồng, vượt 4,1% kế hoạch, tăng 19,76% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.146 tỷ đồng, vượt 1,7% kế hoạch, tăng 17% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 16.800 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ, vượt 1,8% kế hoạch. Tổng lượt khách ước đạt 2,85 triệu lượt người, vượt 5,5% kế hoạch, tăng 11,7% so với năm 2018. Trong đó, khách quốc tế là 810.000 lượt người, đạt 100% kế hoạch, tăng 27,06% so năm 2018. Toàn huyện hiện có trên 626 cơ sở lưu trú với hơn 23.603 phòng.

3. Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.945 tỷ đồng, tăng 13,22% so với năm 2018, đạt 98,4% kế hoạch. Một số ngành tăng như: Mực khô tăng 18,06% so với cùng kỳ, mực ướp đông tăng 2,3% so với cùng kỳ, điện thương phẩm tăng 30,27%…

4. Về khai thác, nuôi trồng thủy sản

Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 4.052 tỷ đồng, tăng 10,23% so với năm 2018, vượt 3,67% so với kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước được 202.893 tấn, vượt 1,45% so kế hoạch, giảm 1,13% so với năm 2018. Trong đó, sản lượng khai thác 201.793 tấn, vượt 1,4% so kế hoạch, giảm 1,16% so với năm 2018; sản lượng nuôi trồng được 1.100 tấn, vượt 1% so với kế hoạch, tăng 6,1% so với năm 2018.

5. Về sản xuất nông nghiệp

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 244 tỷ đồng, giảm 8,61% so với năm 2018, đạt 80,79% so với kế hoạch. Diện tích cây tiêu hiện có khoảng 390 ha, đạt 97,5% kế hoạch, không tăng không giảm so với năm 2018; Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 755 tấn, vượt 7,85% kế hoạch, tăng 1,34% so với cùng kỳ; trái cây các loại đạt 4.150 tấn, giảm 0,95% so với cùng kỳ; diện tích rau màu còn 105 ha, tăng 6,06% so cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển nhưng vẫn chưa đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường; hiện toàn huyện có khoảng 2.395 con bò, 5.672 con heo, 168.000 gia cầm.

6. Về quản lý và bảo vệ rừng

Được tập trung chỉ đạo; thành lập nhiều Đoàn kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, lấn, chiếm rừng, đất rừng; tổ chức tuần tra kiểm soát 931 cuộc, có 3.922 lượt người tham dự; tổ chức di dời, di dời và huỷ bỏ nhiều cây trồng, vật kiến trúc trái phép ra khỏi rừng; Ban hành 69 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Đã tổ chức dập tắt 15 vụ cháy, tổng diện tích 14,6ha (chủ yếu là đồng cỏ xen lẫn tràm bông vàng, tràm nước tái sinh).

7. Về Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tập trung xử lý vướng mắc công tác bồi thường, giải toả và tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện; đã thực hiện một số phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như: Xét hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 08 dự án với 125 hộ. Xét duyệt nguồn gốc đất cho 06 dự án với 354 hộ; Xét tái định cư 05 dự án cho 112 hộ với 113 nền. Tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 60 hộ với 61 nền; Giao nền tái định cư cho 15 hộ với 15 nền. Tổng số nền cần bố trí trong thời gian tới là 738 nền. Chi trả bồi thường, hỗ trợ các phương án trong năm 2019 được 1.115 hộ với số tiền 376 tỷ đồng. Luỹ kế từ trước đến nay đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 12.012 hộ với số tiền 6.497 tỷ đồng.

8. Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội ước đạt 25.000 tỷ đồng, giảm 15,62% so với năm 2018, đạt 100% so kế hoạch. Trong đó, vốn nhà nước đạt 2.500 tỷ đồng, vốn của các dự án ngoài nhà nước đạt 22.500 tỷ đồng.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 1.371,83 tỷ đồng, đạt 97,09% so với kế hoạch, tăng 49,09% so cùng kỳ. Trong đó, vốn tỉnh khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát thực hiện 300,7 tỷ đồng, đạt 90,62% so kế hoạch; vốn huyện khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát thực hiện 1.071,13 tỷ đồng, đạt 99,07% so kế hoạch, tăng 72,92% so cùng kỳ.

9. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đến nay đã có 02 xã (Gành Dầu, Cửa Cạn) đạt 19 tiêu chí, 06 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; Thực hiện xong vụ trồng nấm thương phẩm lần thứ nhất, sản lượng thu hoạch được 750kg (đạt 15% cơ chất); Tổ chức nhiều lớp tập huấn, tọa đàm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn huyện. Tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn; đến nay đã vận động xây dựng được 36 tuyến đường, với tổng chiều dài 10,707km/10km, tổng số tiền 16,31 tỷ (vốn đối ứng 10,4 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động và tài trợ), vượt 7,07% so với Nghị quyết năm 2019.

10. Về Giao thông vận tải

– Khối lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 13,58 triệu tấn, tăng 5,23% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách khoảng 15,49 triệu lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, đường bộ 7,73 triệu lượt người, tăng 11,7% so với cùng kỳ; đường biển 7,76 triệu lượt người, tăng 12,30% so với cùng kỳ; đường hàng không 3,6 triệu lượt người, tăng 13,47% so với cùng kỳ.

11. Về Tài chính

Thu ngân sách ước thực hiện 4.836 tỷ đồng, đạt 112,47% so với dự toán. Trong đó, do Cục thế thu 1.707 tỷ đồng; (số thu phân cấp huyện quản lý 3.129 tỷ đồng, đạt 120,67% dự toán huyện quản lý, tăng 14,49% so cùng kỳ (nếu loại trừ thuế XNK thì thu ngân sách được 2.669 tỷ đồng, đạt 102,93% dự toán). Chi ngân sách ước thực hiện là 2.373 tỷ đồng, đạt 152,51% so dự toán, tăng 24,61% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.726 tỷ đồng, đạt 192,10% so dự toán đầu năm, đạt 99,88% so dự toán điều chỉnh; chi thường xuyên là 647,19 tỷ đồng, đạt 98,40% so dự toán đầu năm, đạt 93,29% so dự toán điều chỉnh.

Nguồn: datvangphuquoc

Thanh Bình

Nơi cung cấp thông tin, nhận định cá nhân về thị trường bất động sản Phú Quốc. Contact: 0916 17 59 79

Leave a Reply