Thị trường Phú Quốc những tháng cuối năm 2019

Dựa trên tình hình thực tế, thị trường bất động sản Phú Quốc những tháng cuối năm vẫn chưa có nhiều biến động. Số lượng giao dịch mua bán ước tính vào khoảng 10 đến 15 giao dịch mỗi tháng, đa phần chỉ diễn ra ở khu vực trung tâm và trung tâm mở rộng.

Read More

Phú Quốc – Ngập do đâu ?

Nếu xem thị trấn Dương Đông như não bộ Phú Quốc thì sông Dương Đông là động mạch chính điều tiết nước. Vùng bằng phía bắc thị trấn có rạch Ông Trì làm hệ mạch chính nối dòng ra sông Dương Đông. Vùng sườn đồi phía nam có 3 hệ thống suối Ông Đáo, suối

Read More

Ý nghĩa các loại bản đồ 1/5000, 1/2000, 1/500.

Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500… như thế nào không phải ai cũng biết, nhất là với những người chưa “đụng chuyện” liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải tỏa. Ý nghĩa và nhiệm vụ của từng loại bản đồ

Read More

Dương Đông – Phú Quốc

– Dương Đông là trung tâm hành chính của Phú Quốc, đặc thù địa hình chia cắt bởi sông Dương Đông nên rất dễ nhận biết việc phát triển đô thị không đồng đều tại đây.Và đó cũng chính là lý do ở các quyết định 633, 868 luôn thể hiện cây cầu nối giữa

Read More